Všetkých Vás radi privítame
na XII. Špeciálnej výstave Svätobernardských psov
Donovaly 2013.


Program :

7.4.2013 :
08:30 - Preberanie psov a veterinárna kontrola
10:00 - Posudzovanie psov
13:45 - Záverecné súťaže a vyhlásenie víťazov

Tituly /Titles :

Tituly a čakatelstvá sú zvlášť pre krátkosrstých a pre dlhosrstých jedincov.


Veterinárne predpisy. Pes ( suka ) musí byt zaočkovaný proti besnote a ostatným vírusovým ochoreniam minimálne tri týždne a maximálne 12 mesiacov pred výstavou, ďalej musí mať potvrdenie o klinickom stave od veterinára spolu s vyhodnotením nákazovej situácie v mieste bydliska nie staršie ako 3 dni. Psy, ktoré sa zúčastnia výstavy musia mať veterinárne osvedčenie ako pri ostatných výstavách. Importované psy musia byt zapísané v plemennej knihe krajiny majiteľa.

Členovia slovenského klubu dostanú prihlášky na výstavu poštou na domácu adresu.

Prihlášku na výstavu, výstavné poplatky a poplatky súvisiace s výstavou zasielajte včas na adresu organizátora výstavy : Vladimír Klačan, Ulica J.Hanulu 1089/97, 034 84 Liptovské Sliače, Slovensko, e-mail : prezident@bernardin.sk , poplatky možno posielať aj na klubový účet.

Názov účtu : Klub chovateľov Svätobernardských psov (KCHSP)
Názov banky : Slovenská sporiteľňa a.s. Nitra, Farská 48, 949 01 Nitra
Číslo účtu : 0233108872/0900
IBAN SK 15 0900 0000 0002 3310 8872
Správa : SV2013 + Vaše meno Úhradu treba realizovať do termínu uzávierky.

1. Uzávierka 08. 3.2013
2. Uzávierka 25. 3.20132013 © Klub chovateľov Svätobernardských psov. Webdesign by 3w s.r.o.