Úhradu treba realizovať do termínu uzávierky.
1. Uzávierka 08.3.2013
2. Uzávierka 25.3.2013

VÝSTAVNÉ POPLATKY :

  I. uzávierka II. uzávierka
za prvého psa 30.- € 40.- €
za druhého a každého ďalšieho 25.- € 35.- €
tr. šteniat, dorastu a veteránov
(nemôže byť ako 1. pes)
15.- € 15.- €
súťaže 10.- € 10.- €


Výstavné poplatky môžete posielať na adresu organizátora výstavy :
Vladimír Klačan, Stredný Sliač, Ulica J.Hanulu 1089/97, 034 84 Liptovské Sliače, Slovensko,
e-mail : prezident@bernardin.sk, lepšie prevodom na účet klubu.
Názov účtu : Klub chovateľov Svätobernardských psov (KCHSP)
Názov banky : Slovenská sporiteľňa a.s. Nitra, Farská 48, 949 01 Nitra
Číslo účtu : 0233108872/0900
IBAN SK 15 0900 0000 0002 3310 8872
Správa : SV2013 + Vaše meno2013 © Klub chovateľov Svätobernardských psov. Webdesign by 3w s.r.o.